1 7 10 2 4 6 9 5 11 Przewijane obrazki strona
Jesteś tutaj:
Oferta > Czytelnia internetowa

Czytelnia internetowa

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2013-03-11 11:52:54
Czytelnia Internetowa (na piętrze), posiada 6 stanowisk komputerowych dla czytelników oraz 1 stanowisko komputerowe do pracy dla dyżurującego bibliotekarza. Czytelnicy korzystają bezpłatnie z dostępu do Internetu, dzięki udziałowi biblioteki w projekcje "Orange dla Bibliotek" Fundacji Orange. Nowoczesny sprzęt komputerowy to efekt udziału w Programie Rozwoju BIbliotek oraz w projekcie "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012.


 
REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY POMIECHÓWEK
 
1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
2. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.
3. Osoba zamierzająca korzystać z czytelni, zwana dalej „Użytkownikiem” jest zobowiązana
poinformować o tym fakcie Bibliotekarza oraz wpisać się do dziennika odwiedzin, akceptując
tym samym zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
4. Indywidualna sesja Użytkownika trwa 1 godzinę. Bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten okres.
5. Bibliotekarz w razie potrzeby i w miarę możliwości może udzielić instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z  programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
6. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Przy stanowiskach komputerowych nie
wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
7. Korzystanie z czytelni Internetowej ukierunkowane jest na cele edukacyjne,
poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i
samokształceniu.
8. Korzystanie z czytelni nie może służyć do przeglądania stron o charakterze
pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również
wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem.
9. Sugerowana jest, aby dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych odbierany był poprzez słuchawki w celu nie przeszkadzania innym użytkownikom czytelni. Ewentualne ogólne odtworzenie dźwięku powinno być skonsultowane z Bibliotekarzem.
10. Przy stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba. Bibliotekarz może zezwolić na zwiększenie liczby osób.
11. Użytkownik ma prawo do:
·         korzystania ze wszystkich programów aktualnie zainstalowanych na komputerze
·         wydruku i kopiowania dokumentów itp. po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem
·         rezerwacji dnia i godziny, w którym chce skorzystać z komputera
12. Użytkownikowi zabrania się:
·         podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie stanowiska komputerowego oraz podejmowania działań w sieci niezgodnych z obowiązującym prawem,
·         wprowadzania do pamięci komputera jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego z poza Biblioteki,
·         wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
13.Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za umyślne lub nieumyślne
uszkodzenia sprzętu powstałe z ich winy lub szkody będące skutkami udostępnionego
mu połączenia internetowego.
14. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zostawić stanowisko w konfiguracji
zastanej, usuwając wygenerowane przez siebie pliki. W razie ich pozostawienia bibliotekarz ma prawo je usunąć.
15.Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie
konieczności przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności
niepożądane, nawet jeśli nie są one wprost uwzględnione w niniejszym regulaminie.
16.Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów na podstawie decyzji podjętej przez Kierownika Biblioteki.
17.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz
ewentualną utratę danych Użytkowników.
18. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem prawa do korzystania z
Czytelni Internetowej. Użytkownik może się odwołać Kierownika Publicznej Biblioteki Gminy Pomiechówek
19. Opłaty za usługi możliwe do wykonania w Bibliotece są pobierane zgodnie z aktualnym cennikiem.
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2013 r.Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek

Zobacz galerie: 

 
POLECAMY:

Poleć książkę

Tytuł książki:
Twoja opinia:
Twoje imię (nick):
Twój e-mail:
 • M_kultury
 • Msib
 • Program_rozwoju_bibliotek
 • Bn
 • Arfp
 • Link-do-przyszlosci-logo
 • E_1
 • Indeks
 • Czytam sobie
 • Ik
 • PACZKA_LITERACKA_baner_dla_bibliotek - Kopia