Działalność
Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek
gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników: książki naukowe i popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci również w formie audiobooków.

Gromadzi i na bieżąco uzupełnia księgozbiór z zakresu:Biblioteka gromadzi i udostępnia regionalia - zbiór dokumentujący przeszłość i obecne czasy Gminy Pomiechówek i okolic.

Gromadząc zbiory o charakterze uniwersalnym Biblioteka uwzględnia:

Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek
 jako instytucja upowszechniania kultury, poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych, prowadzi działalność kulturalną związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa. Organizujemy spotkania autorskie, konkursy, rajdy rowerowe „Odjazdowy Bibliotekarz”

Współpracujemy z lokalnymi instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami.

Realizujemy projekty kulturalne finansowane ze źródeł pozabudżetowych. Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2017 roku:

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2016 roku:Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2015 roku:  


Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2014 roku:
Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2013 roku:
Biblioteka prenumeruje 13 tytułów czasopism
.


Prenumerata obejmuje:
Znajdziecie u nas m.in takie pozycje jak: