X Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Zapraszamy do aktywności z Biblioteką Publiczną Gminy Pomiechówek
podczas X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.