Dofinansowanie z Fundacji Orange

Z przyjemnością informujemy, że złożony przez Bibliotekę Publiczną w Pomiechówku do Fundacji Orange, wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Orange dla bibliotek”, przeszedł pozytywną weryfikację. Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 262, 53 zł. na edukację i popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w placówce głównej i filii w Kosewie.