MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ

  

Biblioteka jest uczestnikiem projektu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej (MSIB II)
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Celem projektu jest stworzenie platformy elektronicznej służącej do wspomagania pracy bibliotek województwa mazowieckiego.

Koordynatorem jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Docelowo projektem objęta będzie większość bibliotek publicznych. Dążeniem MSIB-u jest stworzenie jednolitego systemu informacji o zasobach bibliotek województwa mazowieckiego, budowa portali powiatowych i opracowanie serwisów informacyjnych. Koncepcja MSIB zakłada również współpracę i wymianę informacji z innymi instytucjami i systemami takimi, jak np.: System Informacji Geograficznej (GIS Mazowsza), biblioteki pedagogiczne, uczelniane, samorząd terytorialny, instytucje kultury.

Nasza biblioteka w ramach tego projektu wzbogaciła się o 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz mini serwer.

W ramach programu działa już wspólny katalog bibliotek województwa mazowieckiego dostępny na stronie 

http://www2.msib.pl/