Podpisanie umowy z Wykonawcą

Siedem firm wzięło udział w postępowaniu przetargowym, którego celem było wyłonienie wykonawcy przebudowy Biblioteki Publicznej w Pomiechówku, jej filii w Kosewie, termomodernizacji strażnicy OSP w Pomiechówku i termomodernizacji klubu wiejskiego w Kosewie. Prace komisji przetargowej zakończyły się wyborem wykonawcy robót budowlanych w dniu 17 marca. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę „RENAL-BUD” Adam Cebula z siedzibą w Błoniu, z ceną ofertową 2 023 379,80 zł.

Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą miało miejsce w dniu 26.03.2015 r. w Centrum Integracji Społecznej. Termin wykonania inwestycji zgodnie z zapisami umowy to 16 listopada 2015 r.

Inwestycja przebudowy biblioteki została dofinansowana z Programu Wieloletniego KULTURA + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura dla Bibliotek”, założeniem projektu jest przekształcenie bibliotek w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz stworzenie ośrodka życia społecznego.