Prace budowlane

26 marca 2015 r. wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki oraz kierownik biblioteki Ewa Mróz podpisali z wykonawcą umowę na tegoroczną przebudowę biblioteki w Pomiechówku. Już 30 kwietnia ekipy budowlane pzrystąpiły do pracy. Roboty budowlane toczą sie równolegle, w budynku biblioteki w Pomiechówku oraz w Kosewie. W Pomiechówku najpierw przystąpiono do prac rozbiórkowych, natomiast w Kosewie do wykonania wykopu i wylania fundametów pod nowy budynek filii bibliotecznej. Obecnie w Kosewie stoją już mury budynku i  wylany jest strop. W budynku biblioteki w Pomiechówku po zdjęciu dachu trwają prace murarskie, podnoszona jest ostatnia kondygnacja,  dobudowywany łącznik miedzy GOK-iem i Biblioteką oraz cały czas trwają prace wewnątrz budynku.