Działalność

Księgozbiór


Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek
 gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników: książki naukowe i popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci również w formie audiobooków.

Gromadzi i na bieżąco uzupełnia księgozbiór z zakresu:

 •  nauk humanistycznych i społecznych
 •  lektur szkolnych
 •  literatury pięknej klasycznej i współczesnej
 •  wydawnictw informacyjnych
 •  encyklopedii i słowników
 •  książek w językach obcych
 •  audiobooki

Biblioteka gromadzi i udostępnia regionalia – zbiór dokumentujący przeszłość i obecne czasy Gminy Pomiechówek i okolic.

Gromadząc zbiory o charakterze uniwersalnym Biblioteka uwzględnia:

 •  staranny dobór w kompletowaniu księgozbioru
 •  preferencje czytelników
 •  konieczność spełniania powinności edukacyjnych i informacyjnych.

Kultura

Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek jako instytucja upowszechniania kultury, poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych, prowadzi działalność kulturalną poprzez popularyzację książek i czytelnictwa. Organizujemy spotkania autorskie, konkursy, rajdy rowerowe „Odjazdowy Bibliotekarz”. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami.

Statystyki

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2022 roku:

 • Zbiory książkowe:   28 369 woluminów
 • Zarejestrowani czytelnicy:  820 osób
 • Zakupiono: 628 książki
 • Pozyskano darów: 294 książki
 • Wypożyczenia ogółem: 16 677 książek, 360 czasopism i 52 egzemplarze audiobooków
 • Łączna liczba odwiedzin w bibliotece w Pomiechówku i filii w Kosewie: 6 379 osób

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2021 roku:

 • Zbiory książkowe:   29 368 woluminów
 • Zarejestrowani czytelnicy:  792 osoby
 • Zakupiono: 839 książki
 • Pozyskano darów: 416 książki
 • Wypożyczenia ogółem: 13 872 książek, 254 czasopism i 94 egzemplarze audiobooków
 • Łączna liczba odwiedzin w bibliotece w Pomiechówku i filii w Kosewie: 5 426 osób

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2020 roku:

 • Zbiory książkowe:   29 758 woluminów
 • Zarejestrowani czytelnicy:  804 osoby
 • Zakupiono: 1046 książki
 • Pozyskano darów: 584 książki
 • Wypożyczenia ogółem: 13 776 książek, 134 czasopism i 42 egzemplarze audiobooków
 • Liczba odwiedzin w bibliotece w Pomiechówku: 5491 osób
 • Liczba odwiedzin w filii w Kosewie: 992 osoby

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2019 roku:

 • Zbiory książkowe:   29 702 woluminy
 • Zarejestrowani czytelnicy:  960 osób
 • Zakupiono: 563 książki
 • Pozyskano darów: 736 książek oraz 115 egzemplarzy ekwiwalentów
 • Wypożyczenia ogółem: 16 931 książek, 333 czasopisma i 207 egzemplarzy audiobooków
 •  Liczba odwiedzin w bibliotece w Pomiechówku: 7425 osób
 • Liczba odwiedzin w filli w Kosewie: 873 osoby

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2018 roku:

 •  Zbiory książkowe:   29 265 woluminów
 •  Zarejestrowani czytelnicy:  972 osób
 •  Zakupiono: 835 książek
 •  Pozyskano darów:  689 książek
 •  Wypożyczenia ogółem:  17 420 książki i 680 czasopism
 • Liczba odwiedzin w bibliotece w Pomiechówku:  7272
 • Liczba odwiedzin w filii w Kosewie: 4116 osób

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2017 roku:

 •  Zbiory książkowe:   27 741 woluminów
 •  Zarejestrowani czytelnicy:  1164 osób
 •  Zakupiono: 628 woluminów
 •  Pozyskano darów:  175 woluminów
 •  Wypożyczenia ogółem:  16 573
 • Liczba odwiedzin w bibliotece w Pomiechówku:  7000 
 • LIczba odwiedzin w filii w Kosewie: 3640 osób

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2016 roku:

 • Zbiory książkowe: 26 938 woluminów
 • Zarejestrowani czytelnicy: 1128 osób
 • Zakupiono: 704 woluminy
 • Pozyskano darów: 191 woluminów
 • Wypożyczenia ogółem: 16 111 książek
 • Liczba odwiedzin w bibliotece w Pomiechówku: 7279 
 • LIczba odwiedzin w filii w Kosewie: 2935 osób

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2015 roku:  

 • Zbiory książkowe: 26 043 woluminów
 • Zarejestrowani czytelnicy: 841 osób
 • Zakupiono: 1254 woluminy
 • Pozyskano darów: 99 woluminy
 • Wypożyczenia ogółem:  12 731

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2014 roku:

 •  Zbiory książkowe:   24  690 woluminów
 •  Zarejestrowani czytelnicy:  924 osoby
 •  Zakupiono: 581 woluminów
 •  Pozyskano darów:  246 woluminów
 •  Wypożyczenia ogółem:  14 888

Biblioteka Publiczna w liczbach na koniec 2013 roku:

 •  Zbiory książkowe:   24 159 woluminów
 •  Zarejestrowani czytelnicy:  921 osób
 •  Zakupiono: 645 woluminów
 •  Pozyskano darów:  236 woluminów
 •  Wypożyczenia ogółem:  15 985

Czasopisma


Biblioteka w Pomiechówku prenumeruje 11 tytułów czasopism
.

Prenumerata obejmuje:

 •  tygodniki
 •  czasopisma popularnonaukowe
 •  magazyny ilustrowane
 •  prasę lokalną

Znajdziecie u nas poniższe tytuły w wersji papierowej:

 • Działkowiec
 • Gazeta Nowodworska
 • Gazeta Pomiechowska
 • Gazeta Powiatowa
 • Mazowsze – serce Polski
 • Newsweek Polska
 • Pani
 • Poradnik Domowy
 • Świerszczyk
 • Tygodnik Nowodworski
 • Victor

Filia Biblioteki w Kosewie ma w swojej ofercie 9 tytułów czasopism w wersji papierowej:

 • Auto Świat
 • Działkowiec
 • Gazeta Nowodworska
 • Gazeta Pomiechowska
 • Kumpel
 • Przyjaciółka
 • Tygodnik Nowodworski
Skip to content