Harmonogram sobót pracujących 2023


Przedstawiamy listę dyżurów pierwszosobotnich obowiązujących w roku 2023.

W czasie dyżurów Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek jest czynna w godzinach od 9.00 do 15.00.

Podczas soboty pracującej nie wykonujemy usług xero. Sala multimedialna również jest wyłączona z użytku.

Komentarze są nieaktywne

Skip to content