Spotkanie o baśniach z Joanną Piekarską


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym baśniom, ich genezie oraz wartościom jakie ze sobą niosą.

Spotkanie poprowadzi Prezeska IBBY i Kierownik Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej Biblioteki Narodowej w osobie niezwykłej kobiety, jaką jest Joanna Piekarska.

Pani Joanna opowie jak możemy wykorzystywać baśnie nie tylko do głośnego czytania, ale również do pogłębiania więzi międzypokoleniowych i działania na ogólny rozwój dzieci.

Zaczynamy w następną sobotę, 13 maja o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej, na drugim piętrze biblioteki, przy ul. Jana Kilińskiego 3. Wstęp wolny!

Komentarze są nieaktywne

Skip to content