Konkurs „Odkryjmy Konopnicką na nowo”


Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 3-16 lat z Gminy Pomiechówek do udziału w konkursie plastycznym, inspirowanym twórczością Marii Konopnickiej – Patronki Roku 2022. Nagrody czekają!

Zadaniem uczestników jest samodzielne lub grupowe (dotyczy grup przedszkolnych) wykonanie jednej pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany wiersz Marii Konopnickiej (prosimy nie kopiować ilustracji z książek) lub stworzenie portretu autorki.

Twórczość uczestników oceniana będzie w następujących kategoriach:
I. Grupy przedszkolne,
II. Uczniowie klas I – III,
III. Uczniowie klas IV – VI,
IV. Uczniowie klas VII – VIII

Na prace będziemy czekać do 15 kwietnia 2022 r. w Bibliotece w Pomiechówku przy ul. J. Kilińskiego 3. Prace można również przesłać drogą mailową na adres: biblioteka@pomiechowek.pl.

Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi
22 kwietnia 2022 r. w przeddzień święta Dnia Książki i Praw Autorskich.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystość, podczas której nastąpi wręczenie nagród.

Komentarze są nieaktywne

Skip to content