Wynajem sal

Na podstawie Uchwały nr XXIII/202/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 grudnia 2016 r. Biblioteka prowadzi wynajem następujących pomieszczeń wraz z wyposażeniem:

1. Sali konferencyjnej. Przestronna sala konferencyjna przystosowana jest do organizacji spotkań w układzie konferencyjnym ( przy stołach) dla 20 osób lub dla widowni  40 – osobowej.  Wyposażona jest w urządzenia projekcyjne oraz nagłośnieniowe.  Istnieje możliwość równoległego prowadzenia konferencji i na przykład szkolenia komputerowego, poprzez przesłonienie sali konferencyjnej opuszczanymi roletami.

2. Sali komputerowej, wyposażonej w 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

3. Pracowni – to mała sala przystosowana do prowadzenia kameralnych zajęć edukacyjnych lub warsztatów dla 6 osób. Wyposażona w dwa stoły konferencyjne i krzesła.

Biblioteka posiada także na wyposażeniu ekspres, warnik  oraz serwis do kawy. 

Pomieszczenia mogą być wynajmowane na potrzeby przeprowadzenia spotkań, szkoleń, warsztatów, narad, konferencji, zajęć edukacyjnych lub uroczystości okolicznościowych. 
Pomieszczenia mogą być wynajmowane w godzinach pracy Biblioteki. Jedynie w szczególnych okolicznościach i po wcześniejszym uzgodnieniu mogą być wynajmowane w dniach wolnych od pracy biblioteki.

Aby wynająć pomieszczenie należy złożyć wniosek, jednak nie później niż 4 dni przed planowanym wynajęciem. Wypełniony i podpisany wniosek można wysłać pocztą tradycyjną, na adres mailowy lub dostarczyć osobiście do siedziby biblioteki. 

Zgłoszenia i pytania dotyczące wynajmu pomieszczeń należy kierować do dyrektora Biblioteki pod nr. tel. 503 709 963 / 22 785 46 97 lub na adres e-mail. dyrektor.biblioteka@gmail.com

Załącznik 
do Zarządzenia nr 6/2017
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 9 stycznia 2017 r.

CENNIK ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU

w  Bibliotece Publicznej Gminy Pomiechówek

1. Cennik wynajmu pomieszczeń.

Lp. Rodzaj wydarzenia Pomieszczenie Stawka
1 Spotkania, szkolenia, konferencje, narady, warsztaty    Sala konferencyjna z wyposażeniem:  stoły i krzesła  80,00/1 godz.
Sala komputerowa z wyposażeniem  100,00/1 godz.
Pracownia z wyposażeniem: stoły i krzesła  40,00/1 godz.
2 Zajęcia edukacyjne/kulturalne Sala konferencyjna z wyposażeniem: stoły i krzesła  20 zł./ godz. lub
150,00/m-c
Sala komputerowa z wyposażeniem  20 zł./ godz.
Pracownia z wyposażeniem: stoły i krzesła  20 zł./godz.
3 Uroczystość okolicznościowa 200,00 / uroczystość

2. Cennik wynajmu wyposażenia i sprzętu – ryczałtowo za dzień bez względu na ilość godzin

Lp. Wyposażenie Cena
 1 Wyposażenie bufetu: ekspres do kawy, warnik, naczynia itp.  50,00 zł
 2 Wyposażenie konferencyjne:  mikrofony bezprzewodowe, wzmacniacz z kolumnami  25,00 zł
 3 Wyposażenie konferencyjne: projektor, ekran, laptop, BluRay  50,00 zł

3. Usługi dodatkowe

  • podane ceny są cenami brutto,
  • w przypadkach ponadstandardowych zapotrzebowań Najemcy, Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zwiększenia podanych wyżej stawek godzinowych.
Skip to content