2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego


Sejm RP i Senat RP obrali na jednego z patronów roku 2022 polski romantyzm.  W uzasadnieniu tego wyboru czytamy: „Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.

W tym roku przypada również 200. rocznica wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które wybrano lekturą Narodowego Czytania.  Jest to ważna książka dla POLSKIEGO ROMANTYZMU, gdyż jej wydanie go zapoczątkowało.

               

Komentarze są nieaktywne

Skip to content