Program Rozwoju Bibliotek 5. runda


Z radością informujemy, że dostaliśmy się do 5. rundy PRB spośród zgłoszeń z całej Polski, a to oznacza, że od już czerwca zaczniemy uczyć się jak możemy wspomóc dalszy rozwój naszej biblioteki.

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do gminnych bibliotek publicznych do 50 000 mieszkańców i jego głównym celem jest szkolenie i sieciowanie bibliotekarzy oraz bibliotekarek w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy oraz diagnozę potrzeb i potencjałów danej placówki.

Będziemy się szkolić również z zakresu projektowania usług oraz skutecznej komunikacji w zespole i poza nim. Bardzo dziękujemy!

Komentarze są nieaktywne

Skip to content